Özel Alanya Anadolu Hastanesi

Alanya
+90 (242) 522 62 62
alanyainfo@anatoliahospital.com
Doctor Count : 3

Genel Bilgiler;

 • 73 Yatak Kapasitesi
 • Yoğun Bakım Üniteleri
 • Ameliyathaneler
 • Doğumhane
 • Yenidoğan Servisi ve Yoğun Bakım Ünitesi
 • Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji laboratuarları
 • Radyoloji
 • Hastane Eczanesi
 • Sosyal alanlar
 • Kafeterya
 • İnternet Cafe/kütüphane

Radyoloji

 • 1.5 Tesla MR (Manyetik Rezonans)
 • 64 Multislice Bilgisayarlı Tomografi (CT)
 • Kardiyak CT Anjio (Kalp Anjio Tomografisi)
 • Ultrason (4 boyutlu)
 • Mamografi
 • Kemik Dansitometrisi
 • Konvansiyonel Radyoloji

Yoğun Bakımlar

 • Yenidoğan Yoğunbakım
 • Kardiyovasküler Cerrahi Yoğunbakım
 • Koroner Yoğunbakım
 • Genel Yoğun Bakım

Klinik laboratuarlar

 • Klinik Biyokimya
 • Check-Up Ünitesi
 • Taş Kırma (ESWL)
 • Diabet Polikliniği
 • Hipertansiyon Polikliniği
 • Sigara Polikliniği
 • Gebe Takip ve Eğitim Polikliniği
 • Anjiyografi Laboratuvarı
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Endoskopi
 • EEG

Cerrahi Branşlar

 • Genel Cerrahi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Beyin Cerrahisi
 • Kalp Damar Cerrahisi
 • Kulak Burun Boğaz (KBB)
 • Genel Cerrahi
 • Göz Hastalıkları
 • Göğüs Cerrahisi
 • Üroloji

Dahili Branşlar

 • Anestezi ve Reanimasyon
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Dahiliye
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Kardiyoloji
 • Nöroloji
 • Dermatoloji

Diğer Bölümler

 • Acil
 • Beslenme ve Diyet
 • Diğer tüm branşlarda konsultan hekimler
 • Diyaliz
Call Center