Bayındır Hastanesi İçerenköy

Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaş Sok. No: 17 İçerenköy – Ataşehir 34752 İSTANBUL
icerenkoy@bayindirhastanesi.com.tr

Bayındır İçerenköy Hastanesi,  Bayındır Sağlık Grubunun kanıta dayalı, güvenilir, etik sağlık hizmeti sunma prensiplerini İstanbul’a taşıyan, grubun İstanbul’daki ilk hastane yatırımıdır.

Hastanemiz; 7200 m2 kapalı alanı, 96 hasta yatağı, 22 yataklı yoğun bakım ünitesi,tam donanımlı  

6 ameliyathanesi ile yerli ve yabancı hastalara dünya standartlarında sağlık hizmeti vermektedir.

İçerenköy Hastanemiz, konusunda uzmanlaşmış, tecrübeli doktor ve hemşire kadrosu, modern teknolojik alt yapısı ve güleryüzlü, kaliteli, hasta odaklı hizmet  anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hastanemiz doğru tanı ve tedavi için birinci şart olan görüntüleme merkezi ve laboratuvarları ile  ileri tanı olanaklarını sağlamaktadır. Bünyesinde bulunan uyku laboratuvarında uykunun yapısı ve bozuklukları hakkında sağlıklı ve bilimsel veriler elde edilerek uyku bozukluklarının tedavisi, Endoskopi ve Bronkoskopi ünitelerinde görüntüleme eşliğinde tanı ve tedavi amaçlı girişimsel işlemler (ERCP, EST, balonla taş ekstraksiyonu, intra trakeal kemoterapi uygulamaları gibi) yapılabilmektedir.

Hastanemiz Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde, hemodinami ve anjiografi ünitelerinde az sayıda merkezde uygulanabilen perkütan girişimlerle (Endovasküler greft, TAVİ, embolizasyonlar, kemoembolizasyonlar, drenaj ve stent uygulamaları, kolleksiyon ve kist tedavileri, radyofrekans uygulamaları) açık cerrahi yöntemlere alternatif tedavi olanakları sunulmaktadır.

Bebek dostu olan İçerenköy Hastanemiz kurulduğu günden beri “Yaşlı Dostu Hastane” kavramının da öncülüğünü yapmakta, sağlıklı yaşlanmayı hedefleyen herkese yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Hastanemizde ,Yaşlı Dostu Hastane seminerleri, Sağlıklı ve Lezzetli Diyet Atölyesi, diyabetik hastalarımızla yürüyüş programları ile sadece hastalık değil “Sağlıklı Yaşam” kavramı da önplana çıkarılmaktadır.

Amacımız; çağdaş bilimin ışığında, etik kurallara bağlı ve hasta haklarına saygılı hizmet anlayışını her geçen gün geliştirmektir.

Call Center