Medical Tourism

RegisterRemind My Password
Sign in

Sağlık Kuruluşu Nedir?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış kamuya ait ve ya özel işletmeler, yataklı veya ayaktan tedavi hizmetlerini verebilme yetkisine sahip, poliklinikler, doktor muayenehaneleri, tanı merkezleri, laboratuvar, hastane ve eczane gibi kurumlardır. 
www.medicaltourism.com.tr bünyesindeki tüm sağlık kurumları T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı, gerçek sağlık kurumlarıdır. 

Add Facility
Manage Facility