Medical Tourism

Kayıt OlŞifremi hatırlat
Giriş Yap

Doğru Teşhis için Radyoloji 

Radyoloji, X ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

Radyoloji iki ana bölümden oluşur:

  • Diagnostik (Teşhis Radyolojisi Radyoloji )
  • Radyoterapi (Tedavi Radyolojisi) 

Radyolojik Tetkikler Nelerdir?

1.Röntgen: Röntgende x- ışını kullanılır ve temel tanı yöntemlerinden biridir. Röntgen iki temel bölüme ayrılır:

  • Direkt Röntgen: Hastayı geçen x-ışınlarının bir röntgen filmi üzerine düşürülerek görüntünün elde edildiği yöntemdir. Kemik yapılar, akciğerler, sindirim sistemi, üriner sistem ve memenin incelenmesinde kullanılır.
  • Kontrastlı Röntgen: Dışardan kontrast madde verilerek yapılan inceleme yöntemleridir. Kontrast maddenin ağızdan veya makattan verilmesiyle özefagus, mide-duodenum, kalın ve ince bağırsağın incelemesi yapılmaktadır.Damardan kontrast madde verilerek idrar yollarının (voiding sistoüretrografi, ekstretuar ürografi, sistografi) incelenmesi sağlanabilir. Perkütan transhepatik kolanjiografide (PTK) olduğu gibi safra yolları incelemeleri ve fistülografi de kontrast madde verilerek yapılan röntgen yöntemleri arasındadır.

2.Ultrasonografi:Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak ses enerjisinin görüntüye dönüştürülmesi işlemidir. Ultrasonografide radyasyon olmadığı için bebeklerde ve gebelerde rahatlıkla kullanılması önemli bir avantajıdır.
Ultrasonografi, genellikle boyun, tiroid bezi, karaciğer, safra kesesi, böbrekler, dalak, pankreas, mesane, rahim, yumurtalıklar, skrotum, testis ve prostat bezi gibi organların görüntülenmesinde kullanılır.
Doppler ultrasonografi, ultrasonografinin özel bir şeklidir. Bu yöntemde incelenen damar yatağındaki kan akımı, akım yönü ve debinin incelenmesi mümkün olur.

3.Bilgisayarlı Tomografi (BT):Bilgisayarlı tomografi, x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturan tanı yöntemidir. Teknolojinin gelişmesiyle tek kesitli helikal ve multidedektör BT cihazları ile inceleme süreleri belirgin kısalmıştır. Özellikle multidedektör BT cihazıyla elde edilen ince kesitler kullanılarak ayrıntılı damar analizleri ve sanal endoskopik uygulamalara izin veren 3 boyutlu görüntüler elde olunmaktadır. Sadece toplar damar yolundan yapılan kontrast madde enjeksiyonuyla diğer damarlar dışında koroner damarlar gibi ince damarların da incelenmesi mümkün olabilmektedir.

4.Manyetik Rezonans (MR): Manyetik rezonans görüntüleme büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanarak kesitsel görüntü oluşturan tanı yöntemidir. MR'da radyasyon yoktur. Ayrıca, kontrast madde verilmeksizin bir çok organda inceleme yapılabilmesi mümkündür. Gebelerde çok gerekli olduğu durumlarda kullanılabilir. 

5.Girişimsel Radyoloji: Girişimsel radyoloji, skopi, ultrasonografi, BT ve MR eşliğinde yapılan anjiyografi ve biyopsi gibi tanısal işlemlerle abse ve sıvı kolleksiyonlarının drenajı, damar ve kanal darlıklarının tedavisi için yerleştirilen stent uygulamaları gibi tedavi edici işlemleri kapsar.

Radyoloji Tedavileri

Tesisimi Ekle
Tesisimi Yönet