Medical Tourism

RegisterRemind My Password
Sign in

Türkiyede Kemik İliği Nakli

 Kemik iliği nakli günümüzde periferik kan ve göbek kordon kanının da kök hücre kaynağı olarak kullanılabilmesi nedeniyle hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) olarak adlandırılmaktadır. Hematolojik malignite, immün yetersizlik, hemoglobinopati, kemik iliği yetersizlikleri, doğuştan metabolik bozukluklar gibi çocukluk çağında rastlanan pek çok hastalığın tedavisinde kemik iliği nakli önemli bir yer tutmaktadır. Hematopoetik kök hücre nakli için klasik olarak kabul edilen kök hücre kaynağı kemik iliğidir. Kemik iliği genel anestezi altında arka iliyak kanattan toplanır. Toplanan kemik iliğinin yeterliliğinde belirleyici olan çekirdekli hücre sayısıdır. Pek çok merkezin otolog nakilde tercih ettiği kök hücre kaynağı periferik kök hücredir. Kemik İliği nakil öncesi hastaya hazırlayıcı rejimler verilir.  Rejimde  hastaya hastalığına uygun kemoterapi protokolleri uygulanır. Hematopoetik kök hücre naklinde hazırlayıcı rejimin amacı hastanın nakil için hazırlanmasıdır ve üç ayrı bileşeni vardır: “kemik iliğinde yer açılması”, “immünsüpresyon” ve “hastalığın yok edilmesi”. Ardından verilen kemik iliğinin hasta ilikte graft olması beklenir. Hastalar aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece Kemik iliği nakil sonrası hastanede 25-30 gün arası yatarak tedavi alır. Bu dönemde hastanın kırmızı kan ve trombosit transfüzyon ihtiyacı karşılanır. Verilen kemik iliği hastanın iliğinde graft olunca hasta ayaktan bakım için taburcu edilir. 

Kemik İliği Nakli Türleri?  

Otolog nakil: Alıcıya kendi kök hücrelerinin nakledilmesi. 

Allojenik nakil: Alıcıya akrabası olsun olmasın, bir diğer kişiden tam uyumlu kök hücre nakledilmesi. 

Haploidentik nakil: Alıcının birinci derece akrabalarından, yarı uyumlu dokular arasında yapılan nakil. 

 Kemik iliği nakli hangi hastalıklarda tercih edilir?  

  • Akut Miyeloid Lösemi 
  • Akut Lenfositar Lösemi 
  • Miyelodisplastik Sendrom  
  • Orak Hücreli Anemi 
  • Talasemi  
  • Kronik Miyelositer Lösemi  
  • Birincil İmmun Yetmezlikler  
  • Hodgkin Lenfoma  
  • Non-Hodgkin Lenfoma vb. 

Add Facility
Manage Facility